Figyelem

Kedves Vásárlónk!
Cégünk KIZÁRÓLAG viszonteladókat szolgál ki.
Magánszemélyeket és nem viszonteladó vállalkozásokat NEM áll módunkban kiszolgálni.

Tisztelt ügyfeleink! ÁSZF 2024.03.27-i változata jelentős módosításokat tartalmaz, kérjük rendeléseik leadása előtt tekintsék át!

Megértését köszönjük!

Moher Food Kft

Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOHER FOOD KFT. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 14., cégjegyzékszám: 13 09 197331, adószáma: 14978715-2-13, elérhetőségek: info@moherfood.hu, +36 30 655 5930, továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltatónak jogában áll az alábbi Általános Szerződési Feltételeket módosítani, azonban a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben ilyen módon eszközölt változtatásokat köteles a honlap Információk pontja alatt közzétenni. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának időpontjában érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén az Ügyfél az itt elolvasott feltételeket elfogadja. A honlap használatakor az Ügyfél beleegyezik, hogy elfogadja és betartja az itt felsorolt Általános Szerződési Feltételeket.

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

a. Személyi hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában

 • Szolgáltató: a Moher Food Kft.,
 • Ügyfél: érvényes, nem felfüggesztett magyar adószámmal rendelkező egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok
 • Látogató: a www.moherfood.hu oldalt megtekintő, 18. életévét betöltött személy
 • Megrendelő: az Ügyfél nevében a webáruházban regisztrált, eljáró személy

www.moherfood.hu oldal a Látogatók által szabadon megtekinthető, azonban a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, és értékesített termékeket csak a jelen ÁSZF-ben foglalt kritériumoknak megfelelő Ügyfelek vehetik igénybe. Az Ügyfelek a www.moherfood.hu oldalról csak a sikeres regisztrációt követően, a rendeléshez szükséges adataik megadása után, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával adhatnak fel megrendelést.

b. Tárgyi hatály:
Az ÁSZF tárgyi hatálya a Moher Food Kft. által kiszállítással vagy személyes átvétellel –kínált termékeknek és szolgáltatásoknak a www.moherfood.hu oldalon megrendelt teljesítésére terjed ki.

www.moherfood.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

c. Időbeli hatály:
Jelen Általános Szerződési Feltételek a honlapon való közzétételtől hatályosak, figyelemmel Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaira, a Moher Food Kft. által meghatározott időpontig. Az Általános Szerződési Feltételekben eszközölt módosítások tekintetében a Bevezetőben foglaltak az irányadóak.

d. Területi hatály:
A Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő megrendeléseket az alábbi településekre szállítja ki ingyenesen: Budapest teljes területe, Pest megye, Nógrád megye, Bács-Kiskun megye, Fejér megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

Ezektől eltérő területeken fekvő településekre kiszállítás csak a Szolgáltató és az Ügyfél közötti előzetes írásos megállapodás alapján, külön díj felszámítása mellett lehetséges, amely külön díj egyedileg, az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett a Szolgáltató által kerül meghatározásra.

3. Regisztráció

A megrendelések leadása regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az Ügyfél cégadatai (pl. adószáma) mellett a Megrendelő és annak elérhetőségei (telefonszám, email cím) is kötelezően megadandó adatok. Szállítási címként a Szolgáltató csak az Ügyfél székhelyét, telephelyét fogadja el! Ettől eltérő szállítási címre a Szolgáltató szabad választása szerint a teljesítést megtagadhatja. Az ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes szállítási cím megadása a Szolgálattó szabad választása szerinti időtartamon belül a regisztráció törléséhez vezet.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiók menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Megrendelés

A termék/szolgáltatás vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely nettó ár + áfa (+ ha van, külön a göngyöleg, illetve a visszaváltási díj összege) szerint kerül meghatározásra. A vételár forintban kerül meghatározásra.

Szolgáltató kiszállítást abban az esetben vállal, amennyiben a rendelés összege eléri a bruttó 25.000 forint összeget. A telephelyen történő áruátvételnek nincs összeghatár korlátja.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált, fenti kritériumoknak megfelelő Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul, helyesen kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 12 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az alábbi rendelési forma áll a Vevő rendelkezésére:

 • interneten keresztül a www.moherfood.hu honlapon, a hét minden napján
 • telefonon keresztül a +36 30 655 5930 központi hívószámon nyitvatartási időben.
5. A megrendelések feldolgozása, teljesítési feltételei, teljesítése, teljesítési határidő.

a
Megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt történik, amely a következő:

A hét utolsó munkanapjának kivételével, munkanapokon: 7:00-14:00

A hét utolsó munkanapján: 7:00-12:00

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, a 4. pontban ismertetett időintervallumban.

b. A megrendelések teljesítési feltételei, teljesítése
A Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendeléseket csak meghatározott értékhatár elérése esetén és ingyenes kiszállítással a 2.b pont területi hatálya alatt megjelölt közigazgatási egységekhez tartozó településekre teljesíti.

A Szolgáltató a kiszállítással kért megrendeléseket bruttó 25.000 Ft értékhatártól teljesíti. Amennyiben az Ügyfél a rendelés megadása során a személyes átvétel opciót választja, úgy rendelési értékhatár nincs. A személyes átvétel a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán (2142 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 14.), a Szolgáltató és az Ügyfél által előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Az Ügyfél vállalja, hogy az általa megrendelt és a Szolgáltató által leszállított árut átveszi és annak ellenértékét a Szolgáltató által kibocsátott számlában megjelölt módon határidőben megfizeti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szállítási cím utcaszintjére köteles az árut kirakodni, azaz a boltba, raktárhelységbe, vagy emeletre történő árumozgatás kizárólag az Ügyfél kötelessége és költsége. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva a Szolgáltató nem köteles vizsgálni az áruátvételére való jogosultságot az Ügyfél telephelyén vagy székhelyén. Az áruk átvételét az Ügyfél részéről az áruátvételt lebonyolító személy igazolja a szállítólevélen/számlán.

Ügyfél köteles az árut és az ahhoz kapcsolódó esetleges dokumentációt az átvételkor leellenőrizni. A leszállított áru árával, mennyiségével, minőségével kapcsolatos kifogást az áru átvételekor kell közölni a Szolgáltatóval. Ezt követően az Ügyfél nem jogosult e körben semmiféle kifogás megtételére.

Az árunak a Szolgáltató telephelyéről történő, Ügyfél vagy az általa odarendelt szállítmányozó általi elszállítása ingyenes. Ügyfél a megrendelt áru elszállítására választhat a Szolgáltatótól eltérő vállalkozást is. (a továbbiakban: Szállító). Amennyiben Szállító megbízását és/vagy költségét és/vagy bármilyen formában történő kiszolgálását (ideértve, de nem kizárólagosan az adatszolgáltatást, az áru Szállító által megjelölt helyre történő továbbítását) a Szolgáltató végzi, az Ügyfél 200.000Ft+ÁFA logisztikai költség viselésére köteles, amely költséget a Szállító költségével egyetemben előre utalással köteles Szolgáltatónak megfizetni. A logisztikai költség annak megfizetését követően a Szolgáltatót akkor is megilleti, ha a megrendeléstől az Ügyfél eláll. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a logisztikai költség és a Szállító költségének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásáig a megrendelés összeállítását és számlázását Szolgáltató nem kezdi meg, a teljesítésre előírt határidő ezen költségösszegeknek a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírásától számítandó. Amennyiben a logisztikai költség és a Szállító költsége a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül nem kerül a Szolgáltató részére megfizetésre, úgy a megrendelés minden külön értesítés nélkül automatikusan érvényét veszti.

c. Teljesítési határidő
Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 2 munkanap
.

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon, valamint december 23. - január 3. között nincs kiszállítás.

Amennyiben a Szolgáltató a rendelés teljesítését csak rendes teljesítési időn túl tudja a teljesíteni, arról minden esetben telefonon értesíti a Megrendelőt, akinek ebben az esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendelésétől, ilyenkor az Ügyfelet semmilyen költség nem terheli, azonban a Szolgáltató sem tartozik kötelezettséggel. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Ideiglenes készlethiány vagy más, előre nem látható esemény miatt a Szolgáltató fenntartja a már visszaigazolt megrendelés visszautasításának lehetőségét. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A Szolgáltató fenntartja a lehetőséget a rendelés valódiságának ellenőrzésére. Amennyiben a rendeléskor megadott telefonszámon a Megrendelő nem érhető el – a vásárló elérhetetlensége miatt -, egyeztetés nélkül sem köteles az Szolgáltató kiszállítani a megrendelést.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által megadott székhelyre/telephelyre teljesíti.

Ügyfél a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi és a termék árát megfizeti. Amennyiben Ügyfél e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját azonnal hatállyal törölni és a további megrendelések teljesítését megtagadni.

A megrendelés teljesítése az Ügyfél választásának megfelelően személyes átvétellel, vagy kiszállítással történik.

 
6. A megrendelés ellenértékének teljesítése (lehetséges fizetési mód)

A termék/szolgáltatás ellenértékét készpénzben, vagy átutalásos megbízás esetén banki átutalás útján lehet megfizetni. Átutalás esetén a fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amely napon a számla ellenértékét a Szolgáltató bankszámláján jóváírják.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott késedelmi kamatot és egyéb járulékokat jogosult felszámítani az Ügyfél terhére. A késedelmi kamat megfizetése annak közlésétől azonnal esedékes.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nevében fellépő személynek csak és kizárólag számviteli bizonylat ellenében (gépi vagy nyomdai úton sorszámozott készpénzfizetéses számla vagy készpénz befizetési bizonylat) ellenében adhat át pénzt. Ügyfél tudomásul veszi, hogy számviteli bizonylat nélkül fizetést csak saját kockázatára eszközölhet, a bizonylat nélküli fizetésből esetlegesen fakadó elszámolási (jog)vita során jogszerű fizetésre nem hivatkozhat.

7. Rendelés érvényes módosítása vagy lemondása

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru nem áll rendelkezésre. Ez esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során a rendeléshez tartozó számla nyomtatásával jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és a hatályos számviteli és adójogszabályok által előírt határidőig megőrzi.

8. Elállás joga, módja, következményei

Adószámmal történő vásárlás esetén a fogyasztóval ellentétben a vállalkozás nem jogosult az árut 14 napon belül visszaküldeni távolról történő vásárlás esetén. A törvény ebből a szempontból csak a fogyasztókat részesíti előnyben.

9. Felelősség:

Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért a Szolgáltató nem tudja garantálni az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

A Szolgáltató nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

 
10. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

11. Adatvédelem

A Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatainak kezelése során a Magyarországon mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő üzleti kapcsolattal összefüggésben az Ügyfél összes, a regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatát a megrendelés teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően elektronikusan tárolni és feldolgozni. A rendelés során az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul adatai időleges tárolásához. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy a személyes adatok további tárolásához nem járul hozzá, azaz a Megrendelőre vonatkozó adatok törlését kéri, úgy Szolgáltató az Ügyfél regisztrációját minden erre vonatkozó külön értesítés nélkül törli.

A Szolgáltató az általa kezelt adatokat a megrendelések teljesítéséhez szükséges, a kiszállítást végző személy, valamint hatóság részére történő adatszolgáltatást leszámítva harmadik félnek nem adja át. A kiszállítást végző személyek a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

12. Személyes adatok hitelessége

Bizonyos adatok, információk elengedhetetlenek az Ügyfél általi regisztráció befejezéséhez, a rendelés felvételéhez, a számla kiállításához. Nélkülük a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelést érvénytelennek minősítse. A honlap használatával az Ügyfél felelősséget vállal az általa megadott adatok hitelességéért és azok valóságnak való megfeleléséért. Hamis, valóságnak nem megfelelő adatok megadásával az Ügyfél megszegi az Általános Szerződési Feltételek adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit. Ebben az esetben a téves címre kiküldött termék kiszállítási költsége (mely a Szolgáltató által, a rendelési címre tekintettel kerül meghatározásra) is az Ügyfelet terheli. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben utánvétes szállításnál indokolatlanul nem veszi át az Ügyfél a terméket és erről előzetesen nem tájékoztatta a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát e-mailben vagy telefonon.

13. Tulajdonjog

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru a számla végösszegének teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdona marad. Amennyiben az Ügyfél 15 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn a Szolgáltatóval szemben, úgy a Szolgáltató jogosult a tartozás értékének megfelelő árut az Ügyfél boltjában és/vagy raktározás céljára szolgáló helységében birtokba venni és azt elszállítani, annak értékét pedig a tartozás kiegyenlítésére, csökkentésére fordítani. Ügyfél hozzájárulását adja Szolgáltatónak, hogy a jelen pontban foglalt feltétel fennállása esetén a saját, vagy bérelt helységeibe a Szolgáltató belépjen és onnan a tartozás ellenértékének megfelelő árut birtokba vegye és elszállítsa.

Amennyiben az Ügyfél tartozása túllépi az 800.000,-Ft (nyolcszázezer forint) összeget, úgy a Szolgáltató – más jogkövetkezmények alkalmazása mellett – jogosult megtagadni a további szállítást, illetve a tartozással érintett árut vagy azzal megegyező értékű árut az Ügyfél boltjában birtokba venni és elszállítani majd annak értékét a tartozás törlesztésére fordítani. A tartozás árubeszámítás (az áru Szolgáltató általi elszállítása és annak ellenértékének beszámítása) útján történő rendezése esetén az áru elszállításának költsége teljes egészében az Ügyfelet terheli figyelemmel arra, hogy ezen eljárásra az Ügyfél szerződésszegése miatt került sor

14. Panaszkezelés

Kérjük, amennyiben panasza van, minden esetben a webáruház ügyfélszolgálatával vegye fel először a kapcsolatot. Munkatársaink mindent meg fognak tenni a probléma rendezésének érdekében. A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

15. Egyéb rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a külön okiratba foglalt Adatvédelmi nyilatkozat, Céginformáció, valamint a honlapon található, a Szolgáltató által közzétett minden információ.

Jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre a mai napon lépnek hatályba és a hatályba lépés napjától a korábbi ÁSZF rendelkezései hatályukat vesztik..

Nagytarcsa, 2024. március 27.